Windows OS detected
 
מדריך להגדרות Windows       
הגדרה אוטומאטית - Windows
 
למכשירים נוספים
 
** ברשת אלחוטית setup-eduroam אין שירותי רשת ואינטרנט
לאחר סיום ההגדרות יש להתנתק מרשת זו ולהתחבר לרשת eduroam
 
גלישה מהנה