University of Haifa EDUROAM wireless network
אוניברסיטת חיפה
אגף מחשוב ומערכות מידע
 
MAC OS MOBILE
 
יש להוריד את קובץ ההגדרות ולהתקינו במכשירכם.
 
username: id@haifa.ac.il
password: from sso (portal/highlearn)
למכשירים נוספים
 
 
** ברשת האלחוטית
 setup-eduroam
אין שירותי רשת ואינטרנט !!
לאחר סיום ההגדרות יש להתנתק מרשת זו (ולבצע "שכח רשת" ) ולהתחבר לרשת
 eduroam
 
גלישה מהנה