Windows OS detected
 
מדריך להגדרות Win7 ו- Vista      
הגדרה אוטומאטית - Win7 ו- Vista
מדריך הגדרות ל- WIN-XP
 
למכשירים נוספים
 
** ברשת אלחוטית setup-eduroam אין שירותי רשת ואינטרנט
לאחר סיום ההגדרות יש להתנתק מרשת זו ולהתחבר לרשת eduroam
 
גלישה מהנה